Cultuurmarketing.nl is partner van Dagstage

Cultuurmarketing is partner van dagstage.nl en is de community voor iedereen die publiek verbindt met kunst, cultuur en erfgoed. Samen met 900 leden werken we gedreven aan een sterkere kunst- en cultuursector. We geloven dat het delen van kennis, inspiratie en netwerk positief bijdraagt aan een slagkrachtige en vitale sector. Ons gezamenlijke doel is dat meer mensen kunst en cultuur beleven en er een breed draagvlak voor kunst en cultuur ontstaat.

Advertentie geplaatst 26 nov 2019

Reacties (0)

U moet inloggen om een nieuwe reactie te verzenden.